Gratis levering vanaf € 0 * Ik discrete verpakking I levertijd 1-3 dagen *

Terugbetalingsbeleid

In overeenstemming met het volgende annuleringsbeleid heb je alleen een herroepingsrecht als je een consument bent. Volgens §13 BGB is een consument elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die grotendeels niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen te annuleren zonder opgaaf van reden.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

Hoiz Handels GmbH, Pleinfelderstrasse. 70, D-91166 Georgensgmünd, info@lusthoiz.de, Telefoon: +49 (0) 9802-95 27 42

u informeren over uw beslissing om dit contract op te zeggen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail). Je kan dat doen Herroepingsformulier gebruik, maar dit is niet verplicht.

Om de annuleringsdeadline te halen, volstaat het om uw mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract annuleert, hebben we alle betalingen gedaan die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden) moeten) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen worden geretourneerd vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U heeft de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract

Hoiz Handels GmbH, Pleinfelderstrasse. 70, D-91166 Georgensgmünd

stuur ons terug of overhandig. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de periode van veertien dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van behandeling die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Het herroepingsrecht bestaat niet voor de volgende contracten:

- Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending als de verzegeling na levering is verwijderd.